1

اصول اساسی قانون جذب در قرآن

News Discuss 
قانون جذب، فلسفه‌ای است که نشان می‌دهد اگر افکار مثبت داشته باشیم پیامدهای مثبتی را در زندگی تجربه خواهیم کرد این در حالی است که افکار منفی پیامدهای منفی به همراه دارند. بیایید فرض کنیم که رسیدن به اهداف به همین سادگی باشد که هواداران قانون جذب می‌گویند؛ پس برای https://codya741f.timeblog.net/49102674/جذب-در-قرآن-مبانی-توضیح-داده-شده

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story