1

هفت دلیل به‌طرف خشنودی از خرید اندروید باکس

News Discuss 
سر پاره درونمایه صوتی نیز، کارکرد فیلیمو حرفهای فراوانی در عوض صحبت کردن دارد و همراه پشتیبانی از خیال گستردهای از کدکها چون‌که گونه‌های فشردهشده بسیار نمونههای Lossless بسان DTS-HD ،Accurate-HD ،MP2 ،MP3 ،WMA ،WAV ،OGG ،FLAC ،ALAC ،APE و AAC، دربایست کاربران دراینزمینه را نیز بیگفتگو حل خواهد کرد.این http://connern4cx5.mdkblog.com/14830609/بها-اندروید-باکس-نکتهای-مهم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story