1

About mã số thuế

News Discuss 
Mã số thuế là một dãy gồm 10 hoặc 13 số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người thực hiện đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khi có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chức năng bình https://lennyu853qwc9.wikicorrespondent.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story