1

دانلود آهنگ

News Discuss 
پیمانه پیمانه مینوشم از جان آن چشم مستانه که دیوانه ام میکرد کسانی که ایمان مذهبی داشته باشند هنگام فال گرفتن فاتحهای می‌خوانند و سپس کتاب حافظ را می‌بوسند، آنگاه با ذکر اورادی آن را می‌گشایند و فال خود را می‌خوانند. تا آخر یه روز که داشت گوشی‌رو می‌گشت، دید https://bet09630.blogitright.com/15763431/دانلود-آهنگ

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story