1

مفتول گالوانیزه

News Discuss 
مفتول گالوانیزه یا مفتول سفید که در زبان انگلیسی به آن مفتول گالوانیزه می گویند از گالوانیزه کردن سیم سیاه به دست می آید.گالوانیزه فرآیندی مفتول گالوانیزه است که در آن مفتول در برابر اکسیداسیون، سایش، خوردگی و زنگ زدگی مقاوم می شود. پس از همه، سیم گالوانیزه برای استفاده https://ahanamn.com/category/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story