1

یک سلاح مخفی برای تغییر باورهای قدیمی

News Discuss 
برای تغییر باورها باید ایمان و اعتقاد قلبی شما این باشد که می توانید شرایط را تغییر داده و با تغییر باورهایتان، در جهت موفقیت و پیشرفت بیشتر گام بردارید. در این حالت هم باورهای قدیمی و هم اطلاعات جدید به یک وضعیت ارجاع دارند؛ تناقض بین اطلاعات جدید و https://finnk2k17.canariblogs.com/-29265353

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story