1

تربیت فرزند

News Discuss 
۵۰ نکته مهم برای تربیت فرزند ما بر این باوریم که هرگونه رابطه‌ی ستمگری به ضرر صلح و امنیت جهانی است و مهمترین تهدید برای جامعه جهانی، ‌"عادی‌انگاری ظلم" است. دست یافتن به امنیت جهانی از هر طریقی غیر از عدالت، پایدار نخواهد ماند و این همان چیزی است که http://players-club.sub.jp/index.php?drinkstage3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story