1

درباره جملات انگیزشی قوی

News Discuss 
مسلماً هیچ گاه نمی توان از دانش شما کم کرد اما روز به روز می‌توان به آن افزود. پس می توان گفت علم و تحصیلات یکی از مهم ترین فاکتورهای رسیدن به موفقیت هستند. اگر از وضعیت چیزها راضی نیستی، آنها را تغییر بده. تو یک درخت نیستی! هر چیزی https://charlie97l29.wizzardsblog.com/13483206/جذاب-درباره-جملات-انگیزشی-چیست

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story