1

مدل های سرویس پذیرایی و غذاخوری چینی 96 - 2021

News Discuss 
تصدقت گردم با تقدیم مراتب عرض ارادت و سلام مدتی بود که میخواستم مصدع اوقات شریف بشوم متاسفانه وسیله نبود تا اینکه اخیرا جناب آقای خوانساری قبول زحمت فرمودند که این نامه را حضورتان تقدیم دارند . جناب آقای علم برای بنده بسیار مشکل و ناراحت کننده است که https://icelisting.com/story12276536/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story