1

The 5-Second Trick For مقاوم سازی ساختمان قدیمی در برابر زلزله

News Discuss 
افزایش تولید در واحد سطح (۱۵ برابر فضای آزاد)؛ مثلاً ۳۰ کیلوگرم خیار در هر متر مربع در گلخانه به جای تولید ۲ کیلوگرم در یک متر مربع در فضای آزاد چگونه بفهمیم که آکس بندی و ریسمان کشی به درستی صورت گرفته است؟ تعیین این مرز در محاسبات ساخت https://ztndz.com/story11416339/the-basic-principles-of-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%B1-%D9%BE%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story