1

آیا ماگ حرارتی ضرر دارد؟

News Discuss 
ماگ حرارتی می تواند زمان بیشتر گرمای نوشیدنی را در خود نگه دارد. ماگ حرارتی به واسطه لعاب ضرری برای انسان و محیط زیست ندارد. ماگ به ظروف سرامیکی شخصی می گویند. ظرفیت ماگ از کاپ بیشتر است. ماگ حرارتی می تواند زمان بیشتر گرمای نوشیدنی را در خود نگه http://raheravan.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story