1

Getting My เทคนิคการเกษตร To Work

News Discuss 
หมวด : สินค้าแปรรูป / ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เบอร์โทรศัพท์ ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยที่ได้จากการปลูกพืชบำรุงดิน เช่น พวกพืชตระกูลถั่ว เมื่อพืชเจริญเติบโตถึงระยะหนึ่ง เราก็ไถกลบในขณะที่พืชยังเขียวและสดอยู่ ซึ่งมักจะไถกลบในช่วงที่พืชกำลังออกดอก เพราะเป็นช่วงที่เหมาะสมแก่การให้ธาตุอาหารแก่พืชมากที่สุด การวิจัย เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการเกษตร ปุ๋ยยาฮอ... https://emilianodi18x.angelinsblog.com/4615375/the-เทคน-คการเกษตร-diaries

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story