1

صفر تا صد دوربین مدار بستهصفر تا صد دوربین مدار بستهصفر تا صد دوربین مدار بسته

News Discuss 
ایجاد تصویر بیشتر درباره دوربین ایجاد تصویرCCD در واقع مخفف Charged Coupled Device است. CCDیک ابزار الکترونیکی محسوب میشود که از تعداد زیادی از دیودھای بسیار کوچک حساس به نور تشکیل شده است. ھر دیود موجود بر روی چیپ CCD ولتاژی را تولید میکند که دقیقا با نوری که دریافت https://hitamir.ir/market/%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story