1

A Review Of สี ภาษาเหนือ

News Discuss 
ค้นหาเกี่ยวกับ พระสีหนุ (เมือง) เพิ่มที่โครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย โดยภาษาถิ่นเป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่างๆ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พื้นที่สีน้ำเงิน – ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ "ยะหยัง" = "ทำอะไร") เที่ยว = แอ่ว นั่งขัดสมาธิ = แดงปะหลิ้ง = แดงอมชมพู แดงเป็นจุดเล็กๆ (ผ้าพื้นเมืองเชียงแสน ลายดอกขอเครือ (เกี่ยวขอ) จังหวัดเชียงราย... https://milovanm900xur8.life3dblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story