1

The Basic Principles Of نقش دین در زندگی افراد

News Discuss 
برخی مخالفان دخالت حکومت در این زمینه بر آن‌اند که پیشگیری از بی‌حجابی سابقه فقهی و تاریخی ندارد و سیره معصومان، به ویژه پیامبر(ص) و امام علی(ع) که حکومت تشکیل داده بودند، الزام حکومتی حجاب نبوده است و آنان به تذکر و ارشاد بسنده می‌کرده و هیچ‌گاه برای بی‌حجابی حکم https://harrys520sop7.blogunteer.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story