1

Top latest Five เพรสเชอร์เกจ วัดแรงดันน้ำ Urban news

News Discuss 
ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดละเอียด ดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ข้อควรระวังการใช้ไมโครมิเตอร์มีดังนี้ ขึ้นอยู่กับระดับการป้องกันจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ผลิตขึ้น: ไมโครมิเตอร์วัดในนี้ มีรูปร่างคล้ายกับคาลิปเปอร์ ออกแบบเพื่อให้เหมาะสำหรับวัดรูในขนาดเล็ก หรือวัดร่องแคบๆ มีข้อจำกัดในการวัดรูที่มีความลึก ... https://louisrmezx.blogspothub.com/15967769/the-best-side-of-เกจว-ดแรงด-นออกซ-เจน

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story