1

استفاده از پنج قالی ماشینی استراتژی‌هایی مانند حرفه‌ای‌ها

News Discuss 
در اين مطلب مي خوانيم: صنعـت توليـد فـرش ماشـيني در حـدود سي سـال پيش در كشور ما راهاندازي شـد، تـا پيش از اين زمان اغلـب افـراد از فرش دسـتباف اسـتفاده مي كردند و در بيشتر خانهها يـك دار قالي بافي وجود داشت و معمولاً همه خانوادهها فرش موردنياز خود https://digifarsh.com/Mag/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-1401/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story