1

متخصص تغذیه و رژيم درمانی در مشهد

News Discuss 
بهترین متخصص تغذیه و گوارش تدریس واحد تغذیه کاربردی ۲ برای دانشجویان کارشناسی بهداشت. تدریس واحد سمینار برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشدو دکترا تغذیه. تدریس واحد مباحث جاری تغذیه برای دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه. بررسی اثرات برخی غذاهای غنی از پلی فنل و مکمل های پلی فنلی بر سطح https://bookmarks4.men/story.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C#discuss

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story