1

شمع هایما S7

News Discuss 
برای بوت و بوت شدن یک ماشین Boشمعs استفاده می شود. در حقیقت ، این خودرو در شمعB سوختگی کاوشگر و سیلندر را انجام می دهد. اگر شمع اگر ماشین در یک دوره آتش سوزی آتش نگیرد یا نه ، در سوختگی دعوت می شود ، منشور حرکت نمی کنند. http://hymayadak1401.blogfa.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story