1

مدیریت ارتباط با مشتری

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; همه چیز درباره نرم افزار CRM یكی از این عوامل كه نقش اساسی در تعیین سهم بازار دارد، نگرش مصرفكننده به محصول بنگاه و نحوهٔ ارتباط و كسب رضایت وی از آن است. از همین فرم می توان به ف... https://saana-persian-1399.blogzag.com/56366670/نرم-افزار-سی-ار-ام

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story