1

شخصی که در خیابان حرکت می کند حق تقدم دارد؟

News Discuss 
شخصی که در خیابان راه می رود در گذرگاه های مشخص شده حق تقدم دارد سعی کنید مزیت رانندگی را یاد بگیرید، آن را حفظ نکنید. هر سوالی در مورد مزیت دارید اگر اصول اولیه را یاد بگیرید به تمام سوالاتی که در مورد مزیت یک در این سایت پرسیده https://20220.ir/88

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story