1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
بایسکشوال چیست ممکن است گاهی اوقات تمایلش به یکی از طرفین بیشتر شود و به هویت دوجنسگرایی خود شک کند. عدم اعتماد اطرافیان و کلیشه‌های گفته شده باعث تشدید این وضعیت می‌شود. در مورد روند تکامل این مفهوم می توان گفت که ابتدا مفهوم میان جنسی به آن دادند. https://www.creativelive.com/student/mariko-krieger-28?via=accounts-freeform_2

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story