1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
دایرة‌المعارف گرایشات جنسی بعدها فروید، روانکاو معروف و سایر پیروان او به انسان ها به عنوان موجودات دوجنسی نگریستند. تا اینکه با اعتراضات در آمریکا مفهوم دو جنس گرایی در جامعه جا باز کرد و در سیاست هم دیده شد. ازونجایی ک من کوئزشنینگم خیلی درباره گرایشات جنسی تحقیق https://www.symbaloo.com/embed/shared/AAAABFtoAssAA41_lbGm-g==

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story