1

یکی دیگر از چالش های این پروژه این است که پیکربندی کلی موزه توسط ساختمان

News Discuss 
یکی دیگر از چالش های این پروژه این است که پیکربندی کلی موزه توسط ساختمان مسکونی اصلی در محل تعیین می شود ، که حجم نسبتاً کمی برای گنجاندن برنامه های عمومی در هنگام ملاقات با مقررات عمومی ساختمان است. حجم ساختمان از سطح زمین افزایش می یابد تا مساحت https://mihanvideo.com/v/ShgzI/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%88_%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story