1

میثم شکری پور میثم شکری پور

News Discuss 
کارشناسان باستان شناسی می توانند در بخش های دولتی یا خصوصی مشغول به کار شوند. کارشناسانی که در بخش های دولتی کار می کنند، حقوقی مطابق قانون کشوری دریافت م کنند و کارشناسان در بخش خصوصی با توجه به سابقه کاری، سمت، سطح تحصیلات، برای میزان دریافتی خود با کارفرما http://johnathanhzqfu.blogdigy.com/-18061058

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story