1

حداقل سرمایه برای اقامت ترکیه به چه میزان خواهد بود؟

News Discuss 
کوچر راهنمای مهاجرت به کانادا، اقامت ترکیه ، مهاجرت به گرجستان ، مهاجرت به آلمان و ارمنستان و استرالیا 000 دلار شده اند، تابعیت ترکیه داده می شود. اختیار با شماست که طبق شرایط خود تصمیم بگیرید. اخذ اقامت موقت ترکیه برای خیلی از افراد، در واقع راهی است http://rivervnaku.tribunablog.com/-15445949

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story