1

طلاق توافقی و مراحل آن

News Discuss 
آیا طلاق توافقی رجعی است ؟ به ادله پیچیدگی موقعیت معاش و بسط رابطه ها اجتماعی و مشکلات فزاینده و ناسازگاری در بین زوجین , میزان طلاق توافقی اوستا در جامعه کشور ایران ارتقاء یافته است . اکثری از زوجین طلاق طلاق را راهی آسوده و ارزان برای انجام این https://ensanedirooooooz.ir/%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story