1

دوره حسابداری

News Discuss 
دوره حسابداری بازار کار یک دوره آموزشی شامل تمام مهارت های حسابداری می باشد. محتوای دوره کاملا منطبق با بازار کار است. این دوره آموزشی توسط مربی و مدیر حسابداری تدریس می شود. دوره به صورت کارگاهی و مهارتی برگزار می گردد. در انتهای دوره به مهارت جویان گواهینامه قابل https://www.linkedin.com/posts/mohammad-abolfazli-a408a31bb_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-activity-6737752312250413056-Qq-3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story