1

بررسی یک گزارش در مورد دیزل ژنراتور پرکینز

News Discuss 
در نظر داشته باشید که این میزان مصرف برای ساعات اوج مصرف و استفاده همزمان است وگرنه در خیلی از ساعات روز ممکن است مصرف شما به یک کیلووات هم نرسد. هرچه مصرف شبانه شما بیشتر باشد هزینه نیروگاه آفگرید (منفصل از شبکه) بیشتر است. نیروگاه آنگرید (متصل به شبکه) http://ariyaou1fj.blogocial.com/--29134855

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story