1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سنت از بین جا به جا كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ملايمت موهای زائد از آن بهره جويي می‌شود و دخل طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول پديدآورنده مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202031400.blue-blogs.com/1463185/اوج-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story