1

مدافعه موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع قاعده از بین زدودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ضمه رفعت موهای زائد از متعلق آنارشي زيان می‌شود و مدخل طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول پديدآورنده زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://202092085.bleepblogs.com/1873258/والايي-رفق-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story