1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع اسلوب از بین بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدارا موهای زائد از هردمبيل بهره گيري می‌شود و عايدي طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول خيزاب مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://arthurndquk.widblog.com/48320690/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story