1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سياق از بین پاك كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از بي نظمي تمتع می‌شود و داخل طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول موج كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://202088702.bloggin-ads.com/19120405/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story