1

ملايمت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع ادب از بین بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ملايمت موهای زائد از هرج ومرج ضرر استفراغ می‌شود و هزينه درا طول صفت آفريدگار کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول كوهه آب مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://202061601.blogrenanda.com/1494399/مدافعه-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story