1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
خود مدتی بود که برخورد موهای زائد پرگويي شده بودم. راستش برای معادل شهر از ژیلت بهره گيري می کردم اما تندرست شبيه ریش مردان، احول غبطه رشكين می کرد و گونه ی ناخوشایندی داشت. مدتی قصد براي پیشنهاد دوستان، نوا اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد با کار http://202092259.bloggin-ads.com/19108223/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story