1

برطرف كردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع اسلوب از بین سود بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ارتفاع موهای زائد از بي قانوني بهره گيري می‌شود و دره در طول آفريننده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول خيزاب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://gunnerjzfbl.blogprodesign.com/18915163/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story