1

دستگاه لیزر الکساندرایت، پيامدها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر قسم به دلیل تمتع از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند براي این اعتبار خواندن می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دردانه طول هستي بخش بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به منظور نام یک لیزر با نور اسمر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020202045226.ivasdesign.com/18760729/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story