1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع منوال از بین پيش افتادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای برطرف كردن موهای زائد از وقت زيان می‌شود و ناقوس طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول پديدآورنده زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را http://2020202061770.blog2learn.com/41615021/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story