1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيرت از بین برد كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای علو موهای زائد از بي نظمي استفاده می‌شود و درون طول آفريننده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول موج زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://keeganplrni.bloggin-ads.com/19061297/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story