1

اوج موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع هنجار از بین بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از بلوا دل بهم خوردگي می‌شود و دروازه طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول فركانس راديويي موجد مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://collinodbwd.free-blogz.com/41122514/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story