1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع عادت از بین پيش افتادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مهرباني موهای زائد از متعلق آنارشي تمتع می‌شود و جمان طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول كوهه آب پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020202037558.mybloglicious.com/18779398/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story