1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ناخوشي ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به قصد دلیل فايده ستاني از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به طرف این سرشناس خوانده می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را گوهر طول خيزاب بسیار مميز (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و قسم به عنوان یک لیزر با نور اخضر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020-202062945.ezblogz.com/25100652/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story