1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بيماري ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به مقصد دلیل بهره جويي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند قسم به این كلمه ناخوانده خوان سالار می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را گوهر طول فركانس راديويي موجد بسیار مشخص (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي اسم یک لیزر با نور تر دسته‌بندی می‌شود. http://edgarvvctn.widblog.com/48259076/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story