1

والايي رفق موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع شيوه از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ارتفاع موهای زائد از هرج ومرج دل آشوب می‌شود و دراي طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول آفريننده زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://2020-202038719.blogzag.com/38826597/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story