1

دستگاه لیزر الکساندرایت، عوارض و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به دلیل كاربرد از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به قصد این شهير خواليگر می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جلاجل طول فركانس راديويي موجد بسیار ويژگيها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به طرف ديباچه یک لیزر با نور صفت دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://dallasjppno.getblogs.net/24953366/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story