1

ضمه رفعت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع قاعده از بین ستردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای علو موهای زائد از حين استعمال می‌شود و اندر طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول چين خوردگي سطح آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://202010461.free-blogz.com/41120307/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story