1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع وجه از بین جا به جا كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای تعالي موهای زائد از طرفه العين بهره گيري می‌شود و دردانه طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول خيزاب مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://simonnezps.designi1.com/18663987/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story