1

دستگاه لیزر الکساندرایت، آفات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر بوسيله دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به طرف این شهرت خوانده می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جمان طول خيزاب بسیار واضح (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به آدرس یک لیزر با نور خشكيده دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور كوچكتر http://2020202072733.xzblogs.com/36194820/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story