1

Trưởng phòng kinh doanh là ai? KPI công việc của Trưởng phòng kinh doanh?

News Discuss 
TPKD là gì? Mô tả công việc Sales Manager là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các plan kinh hoạch và điều chỉnh các plan đó phù hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh số. Các công việc http://camerachngchyn68147.bloguetechno.com/Sales-Manager-l-g-B-c-u-h-i-ph-ng-v-n-c-a-Sales-Manager--28602698

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story