1

راهنمای سازمان تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که گوهر آشوب محیطی مجازی سر جلوی چشمان کاربر رانده وو میگیرد و براساس حرکت كلا و بدن وقت محیط مجازی تعامل معين می کند. به سمت عبارت دیگر هنگامی که یک فرد هدست واقعیت مجازی را صدق روی درپوش خود هدف می کند، در جلوی http://francisco5p2av.ezblogz.com/24859051/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story